Nie można nakazać zapłaty podatku VAT przy likwidacji spółki od posiadanych przez nią na ten moment aktywów, jeżeli spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą. Nie jest również dopuszczalny wymóg faktycznej zapłaty podatku celem jego odliczenia (odzyskania) przy późniejszej ponownej rejestracji.