Państwo członkowskie jest uprawnione do wyłączenia z proporcji sprzedaży leasingodawcy części kapitałowej otrzymywanych rat leasingowych.
Podatnik oddaje w leasing “finansowy” samochód. Konsument nie spłaca rat. Podatnik zatem sprzedaje samochód na aukcji. W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z “ulgi na złe długi” w odniesieniu do leasingu (na podstawie dyrektywy), a jednocześnie nie opodatkować sprzedaży na aukcji na podstawie prawa krajowego.
Co do zasady nie jest wykluczone podwójne opodatkowanie VAT transakcji (najpierw jako leasing finansowy, a następnie jako sprzedaż towaru dla osoby trzeciej).
Jeżeli umowa leasingu samochodu przewiduje opcję wykupu, a okoliczności wskazują na to, że skorzystanie z niej jest jedynym racjonalnym wyborem, to mamy do czynienia z dostawą towarów.
„Sale and lease back” to jedna transakcja dla celów VAT polegająca na świadczeniu usługi finansowej, a nie dwie transakcje złożone z dostawy towaru i następczym świadczeniu usługi leasingu.
Spółka leasinguje samochody dla konsumentów wykazując udostępnienie samochodu jako czynność opodatkowaną, a finansowanie jako czynność zwolnioną. Koszty ogólne swojej działalności “rachunkowo” wlicza do działalności zwolnionej (polegającej na finansowaniu). Taka rachunkowa kwalifikacja jednak nie wpływa na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z kosztów ogólnych. Należy je odliczać proporcjonalnie na zasadach ogólnych – w szczególności na podstawie proporcji “obrotowej”.