Otrzymanie nagrody za udział konia w wyścigach nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Prawo do odliczenia nie jest wtedy ograniczone, jeżeli jest to istotny element promocyjny działalności gospodarczej właściciela konia.
Uniwersytet ponosi koszty utrzymania swojego funduszu zasilanego darowiznami i dotacjami. Nie ma prawa do odliczenia VAT od takich kosztów.
Spółka leasinguje samochody dla konsumentów wykazując udostępnienie samochodu jako czynność opodatkowaną, a finansowanie jako czynność zwolnioną. Koszty ogólne swojej działalności “rachunkowo” wlicza do działalności zwolnionej (polegającej na finansowaniu). Taka rachunkowa kwalifikacja jednak nie wpływa na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z kosztów ogólnych. Należy je odliczać proporcjonalnie na zasadach ogólnych – w szczególności na podstawie proporcji “obrotowej”.