Przy mieszanym użyciu budynku nie ma obowiązku bezpośredniej alokacji zakupów celem odliczenia podatku naliczonego, jeżeli ta byłaby trudna do wykonania (można stosować odliczenie proporcjonalne strukturą sprzedaży).
Upływ 10-letniego okresu korekty wieloletniej nie ma wpływu na to, że istnieje obowiązek opodatkowania nieruchomości przedsiębiorstwa w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
„Sale and lease back” to jedna transakcja dla celów VAT polegająca na świadczeniu usługi finansowej, a nie dwie transakcje złożone z dostawy towaru i następczym świadczeniu usługi leasingu.
Jeżeli gmina nabyła budynek, który na początku był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych VAT (nieodpłatnych), a następnie zmieniła przeznaczenie na czynności opodatkowane VAT, to gminie zasadniczo przysługuje prawo do odliczenia części podatku VAT z tytułu takiego nabycia budynku. Zależne jest to od tego, czy gmina działała jako podatnik w związku z nabyciem budynku. Przy czym, co do zasady – działała.