Leasingodawca rozwiązuje umowę z leasingobiorcą z racji braku płatności rat, przy czym nie odzyskuje przedmiotu leasingu. Taka sytuacja nie powoduje opodatkowania VAT z racji “nieodpłatnego” wykorzystania towaru do celów innych niż prowadzona działalność. Nie powoduje również konieczności korekty podatku naliczonego.
Bułgaria została członkiem Unii w 2007 r. Jeżeli pierwotna sprzedaż miała miejsce w 2004 r., a została unieważniona 10 lat później, to TSUE nie jest kompetentny do orzekania, czy powoduje to obowiązek korekty podatku naliczonego. Obowiązek takiej korekty bowiem zależy od treści prawa w 2004 r.
Jeżeli długi danego dłużnika zostały zmniejszone w wyniku postępowania układowego, to jest on zobowiązany do obniżenia wcześniej odliczonego podatku, a w konsekwencji zwrotu podatku VAT.
Jeżeli pierwotnie VAT został zapłacony przez sprzedawcę i odliczony przez nabywcę, a po 4 latach okazało się jednak, że transakcja była zwolniona, to do państwa członkowskiego należy ustalenie daty powstania obowiązku korekty podatku naliczonego.