Belgia, wprowadzając opodatkowanie usług turystycznych świadczonych poza UE na miesiąc przed rozpoczęciem biegu okresu przejściowego nie naruszyła przepisów Unii. Opodatkowanie biur podróży VAT, podczas gdy pośrednicy turystyczni nie są opodatkowani nie narusza zasady równego traktowania.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w Polsce od usług noclegowych i gastronomicznych, jeżeli te usługi są używane do świadczenia usługi turystyki.