Sprzedaż biletu lotniczego w przypadku braku stawiennictwa pasażera na pokładzie jest odpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT.
Przeniesienie własności nieruchomości z gminy na Skarb Państwa w zamian za odszkodowanie, gdy organem jednego, jak i drugiego podmiotu jest ten sam podmiot stanowi dostawę towarów.
Spółka telekomunikacyjna oferuje umowy na czas określony. Gdy klient rozwiąże taką umowę przed jej końcem, płaci “karę” (opłatę za rozwiązanie równą pozostałemu abonamentowi). Taka “kara” podlega opodatkowaniu VAT.