Usługi przeładunku jednostek pływających na pełnym morzu podlegają zwolnieniu również wtedy, gdy wykonuje je podwykonawca dla „głównego” przeładowującego.
Samopodnośna morska platforma wiertnicza nie korzysta ze zwolnienia z VAT jako “jednostka pływająca przeznaczona do żeglugi na pełnym morzu”.