Spółka amerykańska wykonuje usługi dla swojego oddziału w Szwecji, który wchodzi w skład grupy VAT. Taka usługa jest uznawana dla celów VAT za świadczoną pomiędzy spółką amerykańską a grupą VAT, a grupa VAT jest zobowiązana do rozliczenia VAT jako nabywca.
Jeżeli spółka będąca komandytariuszem świadczy dla spółek komandytowych usługi administracyjne opodatkowane VAT, to wówczas jej koszty związane z pozyskaniem kapitału przeznaczonego do inwestycji w te spółki dają prawo do odliczenia VAT.