Nie można odmówić prawa do odliczenia z tego powodu, że opis usługi na fakturze jest lakoniczny.
Nie można odmówić prawa do odliczenia tylko z tego powodu, że na fakturach pierwotnych brak jest numeru identyfikacyjnego kontrahenta.
Nie można odmówić odliczenia VAT z tego powodu, że adres podany na otrzymanej fakturze to adres “skrzynki pocztowej”, a nie adres miejsca, gdzie prowadzona jest działalność kontrahenta.