“Dotacja na leczenie” wypłacana przez kasy ubezpieczenia zdrowotnego dla zakładu opiekuńczo-leczniczego stanowi zapłatę przez osobę trzecią i, jako taka, jest elementem podstawy opodatkowania.
Organizacja producentów rolnych zakupuje sprzęt u dostawców, a następnie odsprzedaje go producentom rolnym. W związku z tą sprzedażą organizacja otrzymuje dofinansowanie z funduszu zasilanego m.in. przez producentów, przez co producenci nie płacą całej kwoty za ten sprzęt. Takie dofinansowanie otrzymane przez organizację producentów wliczane powinno być do podstawy opodatkowania.