Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem VAT, a sprzedaż przez nią energii cieplnej dla jej mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT.
Spółka A z państwa A sprzedaje towary i wysyła je spółce B w państwie B – jednakże przed dostarczeniem tych towarów do spółki B są one na terytorium tego państwa B przerabiane (wykańczane) przez innego zleceniobiorcę. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma czynnościami opodatkowanymi (przesunięciem towarów własnych do państwa B oraz sprzedaż lokalną w państwie B).
Podatnik oddaje w leasing “finansowy” samochód. Konsument nie spłaca rat. Podatnik zatem sprzedaje samochód na aukcji. W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z “ulgi na złe długi” w odniesieniu do leasingu (na podstawie dyrektywy), a jednocześnie nie opodatkować sprzedaży na aukcji na podstawie prawa krajowego.
Jeżeli umowa leasingu samochodu przewiduje opcję wykupu, a okoliczności wskazują na to, że skorzystanie z niej jest jedynym racjonalnym wyborem, to mamy do czynienia z dostawą towarów.
Przekazanie na rzecz gminy lub skarbu państwa nieruchomości celem zapłaty zobowiązania podatkowego nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.
Udostępnianie kart paliwowych przez pośrednika, za pomocą których klient może nabywać paliwo u dostawcy paliwa innego niż pośrednik stanowi świadczenie usługi podobnej do udzielenia kredytu, która jest zwolniona z VAT.  W takiej sytuacji nie dochodzi do dostawy towarów na linii dostawca paliwa-pośrednik-klient. 
Spółka organizuje aukcje. Klient może nabyć “kredyty”. Służą one do tego, aby móc wziąć udział w aukcji. Na aukcji można wygrać możliwość zakupu towaru po bardzo niskiej cenie. Kredyty jednak mogą również służyć do uzyskania zniżki równej wartości kredytów przy zakupie towaru po cenie rynkowej (jednak zawsze w ramach aukcji). W takiej sytuacji zapłata za kredyty to zapłata za prawo do udziału w aukcji (nabycie usługi), a nie zapłata (zaliczka) za nabycie towarów.
Przeniesienie własności nieruchomości z gminy na Skarb Państwa w zamian za odszkodowanie, gdy organem jednego, jak i drugiego podmiotu jest ten sam podmiot stanowi dostawę towarów.