Decyzja dla Wielkiej Brytanii zezwalająca na odstępstwo od dyrektywy określała specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Nie jest nieważna przez to, że nie uwzględniała obciążenia ekonomicznego podatkiem naliczonym.
Węgry nie mogły wprowadzić odwrotnego obciążenia od 1.1.2015 r. na oddelegowanie personelu skoro upoważniająca do tego decyzja wykonawcza Rady została notyfikowana 12 miesięcy później.