Spółka nieruchomościowa poniosła wydatki inwestycyjne na nieruchomości celem ich wynajmu. Jednak, pomimo prób, nie udało się znaleźć chętnych najemców. W takiej sytuacji niedopuszczalne jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego powodu, że do wynajmu nie doszło.
Spółka holdingowa zbywa udziały w spółce zależnej. Głównym celem zbycia było uwolnienie się od długu, który posiada spółka holdingowa wobec swojego wierzyciela. Takie zbycie nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług doradczych związanych ze zbyciem udziałów. Dzieje się tak, bo rezultatem zbycia ma być uwolnienie się od długu, a zatem takie zbycie nie może być uznane za transakcję mającą swą wyłączną i bezpośrednią podstawę w działalności gospodarczej spółki holdingowej, ani za transakcję stanowiącą bezpośrednie, trwałe i konieczne przedłużenie opodatkowanej działalności tej spółki.
Spółka nabyła usługi związane z nabyciem akcji, do którego nie doszło. Miała jednak zamiar świadczenia usług (opodatkowanych VAT) związanych z zarządzaniem na rzecz spółki docelowej. Ma w takim wypadku prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych usług związanych z nabyciem akcji.