Dla oceny, czy transakcje finansowe są “okazjonalne” przy kalkulacji struktury sprzedaży, istotny może być obrót generowany przez te transakcje, ale i stopień wykorzystania nabywanych towarów i usług do takiej działalności. Działalność finansowa, która stanowi “bezpośrednie, trwałe