Spółka przewozowa dokonująca odprawy celnej (nie będąc importerem, ani właścicielem towarów) nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego, jeżeli jest zobowiązana do zapłaty VAT należnego z tytułu powstania długu celnego.
Jeżeli organ celny nakazuje zapłatę należności celnych na podstawie art. 204 kodeksu celnego (a zatem ze względu na naruszenie obowiązków formalnych w cle), ale towary niewspólnotowe w istocie zostały wywiezione z UE w ramach danej procedury celnej – to podatek VAT nie jest należny z tytułu importu w związku z takim powstaniem długu celnego.