Cesja praw i obowiązków w zamian za zapłatę określonej kwoty pieniężnej to dostawa towarów albo świadczenie usług – w zależności od tego, co jest dominującym świadczeniem (prawo do nieruchomości, czy inne składniki tej wiązki praw i obowiązków).