Jeżeli spółka A świadczy spółce B usługi rozbiórkowe, a przy okazji może zabrać złom z rozbiórki, który może sprzedać, co uwzględnia w cenie swoich usług rozbiórkowych, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z dwoma świadczeniami: odpłatnym świadczeniem usługi (rozbiórkowej) przez A dla B oraz odpłatną dostawą towarów (złomu) przez B dla A
Przekazanie przez spółkę akcyjną akcjonariuszowi nieruchomości w zamian za akcje w kapitale tej spółki, które są przekazywane celem ich umorzenia stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Wzajemne zbycie akcji przez akcjonariusza dla spółki oceniać należy na ogólnych zasadach wypracowanych przez Trybunał – a zatem może ono nie podlegać opodatkowaniu VAT.