orzeczenia

Viking Motors, wyrok z 7.08.2018, C-475/17

V

Lokalny podatek od sprzedaży wynoszący 1% obrotu pobierany na etapie sprzedaży do konsumenta nie jest zabroniony przez dyrektywę VAT. Podatek ten bowiem nie spełnia 2 zasadniczych cech podatku VAT: nie jest pobierany na każdym etapie produkcji lub dystrybucji oraz nie posiada systemu odliczeń gwarantującego obowiązkowe obciążenie nim wyłącznie konsumenta.