O projekcie

VATbook to projekt, którego celem jest uporządkowanie całego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego VAT, a przez to uczynienie go bardziej dostępnym.

Do VATbook wyroki dodawane są stopniowo z częstotliwością ok. 2 tygodniowo.  Przede wszystkim dodawane są wyroki najnowsze.  Docelowo będzie zawierał opracowania wszystkich wyroków, a prawdopodobnie również postanowień.

Na stronie znajdą się również analizy służące łatwiejszemu wykorzystaniu orzecznictwa TSUE w sprawach VAT.

Serwis jest tworzony przez pasjonatów tematyki.